Một trong những vấn đề đang được khách hàng quan tâm hiện nay đó chính là TT68/2019/TT-BTC quy định như thế nào về định dạng hóa đơn điện tử?

Thông tư 32/2011/TT-BTC không hề quy định rõ ràng về định dạng hóa đơn điện tử, do vậy hiện nay mỗi nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử lại giao cho khách hàng định dạng hóa đơn điện tử khác nhau, có thể là XML cũng có thể là PDF… Vậy, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể về vấn đề này ra sao?

Định dạng hóa đơn điện tử là gì?

Định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “eXtensible Markup Language” được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).

Định dạng hóa đơn điện tử bao gồm những thành phần nào?

Định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế.
Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư này.

TT68/2019/TT-BTC quy định như thế nào về định dạng HĐĐT

Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:

Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.

Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.
Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

Hóa đơn điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Như vậy, khác với các văn bản quy phạm pháp luật cũ, Thông tư 68/2019 quy định rất cụ thể về định dạng hóa đơn điện tử, thống nhất một định dạng hóa đơn điện tử duy nhất là XML. Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt rõ các quy định cụ thể, mới nhất về hóa đơn điện tử để việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được diễn ra tốt nhất.

 

https://luatcongdong.net/doi-tuong-no-bao-hiem-se-bi-xu-ly-hinh-su/

https://luatcongdong.net/nhung-dieu-can-biet-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-tai-thanh-hoa/