Nghị định 49/2016/NĐ-CP được ban hành bởi Chính phủ là một văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật đã được quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP về quản lý và xử lý giá cả, phí, lệ phí và hóa đơn. Trong văn bản này đã có một số điểm mới và thay đổi. Bên cạnh việc giảm nhẹ mức xử phạt cho một vài hành vi sai phạm liên quan đến hóa đơn mà tôi đã đề cập ở bài viết trước, Nghị định 49/2016/NĐ-CP còn tăng khung xử phạt đối với những hành vi vi phạm về phí, lệ phí.
Nhìn chung, căn cứ tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP, quy định các mức xử phạt vi phạm về phí, lệ phí cao gấp đôi so với Nghị định cũ. Cụ thể, tại Điều 23 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể vi phạm pháp luật về phí, lệ phí sẽ chỉ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với các hành vi:
Không công khai chế độ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
Phí, lệ phí niêm yết hoặc thông báo phí, lệ phí không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho người nộp phí, lệ phí. 

những thay đổi về phí, lệ phí

Tuy nhiên, cũng vẫn là những hành vi này nhưng tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP, mức xử phạt đã được điều chỉnh lên từ 3.000.000 đồng cho đến 5.000.000 đồng cho mỗi hành vi vi phạm pháp luật về phí và lệ phí.
Theo kết quả khảo sát và đánh giá thu được, điều chỉnh trên là hợp lý trong bối cảnh hiện nay, có như vậy mới đủ sức răn đe đối với các cá nhân, tổ chức, đoàn thể vi phạm quy định pháp luật về phí, lệ phí. Chưa dừng lại ở đó, nếu như tại Điều 24, Nghị định 109/2013/NĐ-CP chỉ có 2 khoản mục điều chỉnh thì ở Nghị định 49/2016/NĐ-CP đã kịp thời đưa ra 3 khoản mục điều chỉnh cụ thể như sau:
Xét theo Khoản 1, Điều 24, Nghị định 109/2013/NĐ-CP: Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan thuế, đồng nghĩa với việc không chấp hành thông báo của các cơ quan khác thì sẽ không thể bị phạt.
Tuy nhiên, Nghị định 49/2016/NĐ-CP đã cụ thể hóa điều khoản này nhằm tránh bỏ trống vào tạo lỗ hổng như sau: Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, không chỉ cơ quan thuế, mà cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về phí, lệ phí sẽ phải chấp hành thông báo của bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào.
Với những điều chỉnh kịp thời, hợp lý và cập nhật, Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã có thấy tính răn đe và xử phạt nghiêm minh của chế tài pháp luật hiện hành trong lĩnh vực phí, lệ phí và đặc biệt là hóa đơn như: hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, phát hành hóa đơn, mua hóa đơn,… Mong rằng với những thông tin hữu ích như trên, doanh nghiệp đã có thể nắm bắt được những thay đổi tại Nghị định này.

https://luatcongdong.net/vi-sao-phai-tai-phan-mem-itaxviewer/

https://luatcongdong.net/tt-68-2019-tt-btc-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-dinh-dang-hddt/